DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2466

Nhan đề: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Tác giả: Thái, Trịnh Nam
Người hướng dẫn: Lâm, Chí Dũng
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Huy động vốn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2466
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.112.pdfToàn văn1,91 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt168,81 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback