DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kinh tế phát triển >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2458

Nhan đề: Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trương, Thị Mỹ Hoa
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Như Liêm
Từ khoá: Kinh tế phát triển
Cơ cấu nông nghiệp
Thăng Bình, Quảng Nam
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2458
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.95.pdfToàn văn630,15 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt206,26 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback