Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2446
Title: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Authors: Trần, Đức Hoàn
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Kinh tế phát triển
Phát triển nông nghiệp
Khánh Hòa
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2446
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn văn1.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt269.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.