Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2416
Title: Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh Hòa
Authors: Trần, Đình Lưu
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kinh tế phát triển
Mạng lưới vận tải
Khánh Hòa
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2416
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.116.pdfToàn văn1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt292.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.