Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2407
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Thanh Thúy
Advisor: Hoàng, Tùng, TS.
Keywords: Kế toán
Sử dụng vốn
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần; Chương 2.Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng; Chương 3.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2407
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn văn793.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt219.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.