DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2401

Nhan đề: Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Văn, Phú Long
Người hướng dẫn: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Từ khoá: Kế toán
Bảo hiểm xã hội
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2401
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.95.pdfToàn văn3,07 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt524,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback