Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2279
Title: Một số giải pháp gắn đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đã qua đào tạo ở nước ta
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng
Keywords: Đào tạo
Nhân lực
Issue Date: 2003-03
Description: Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 3-03/2003. Tr. 11-13, 39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2279
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0339.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.