Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2264
Title: Những định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Authors: Vũ, Trọng Rỹ
Keywords: Định hướng
Phát triển
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2009-10
Description: Tạp chí giáo dục, số 224, kì 2, tháng 10/2009. Trang 1-5,8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2264
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0466.pdf6 trang3.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.