Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2236
Title: Các khái niệm và các nguyên lí cơ bản của phương pháp sư phạm tương tác
Authors: Cao, Thị Hà
Vũ, Văn Công
Keywords: Khái niệm
Nguyên lí
Phương pháp
Sư phạm tương tác
Issue Date: 2009-09
Description: Tạp chí giáo dục, số 221, kì 1, tháng 9/2009. Trang 26-28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2236
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0472.pdf3 trang1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.