Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2200
Title: Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Ngọc Cương
Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Quang vô tuyến
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2200
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt481.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.