Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2193
Title: Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp giảm nhiễu trong tín hiệu tiếng nói
Authors: Phạm, Văn Phát
Advisor: Phạm, Văn Tuấn
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Tín hiệu tiếng nói
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2193
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn văn5.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt218.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.