DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ thực phẩm và đồ uống >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2184

Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp kéo dài thời hạn bảo quản rau quả bằng màng polymer sinh học
Tác giả: Nguyễn, Thị Xuân Lâm
Người hướng dẫn: Đặng, Đức Long
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Màng polymer sinh học
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2184
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.98.pdfToàn văn727,51 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt178,83 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback