Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2173
Title: Nghiên cứu tổng hợp dấu hiệu nhận dạng hư hỏng cơ bản trong hệ truyền động cơ khí bằng phân tích dao động
Authors: Trần, Đức Thành
Advisor: Lê, Cung
Keywords: Công nghệ chế tạo máy
Hệ truyền động
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2173
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn văn2.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt383.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.