Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2171
Title: Nghiên cứu gia công biên dạng răng của bơm bánh răng bằng công nghệ CAD/CAM/CNC
Authors: Phùng, Văn Tĩnh
Advisor: Trần, Xuân Tùy, PGS.TS.
Keywords: Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ CAD
Công nghệ CAM
Công nghệ CNC
Issue Date: 2011
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy. Mã số: 60.52.04; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu chung về bơm thủy lực; Chương 2: Tổng hợp lý thuyết bơm bánh răng thủy lực; Chương 3: Thiết kế bộ truyền bánh răng của bơm bằng công nghệ CAD/CAM; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2171
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhungVanTinh.TT.pdfTóm tắt2.26 MBAdobe PDFView/Open
PhungVanTinh.TV.pdfToàn văn6.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.