DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ chế tạo máy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2170

Nhan đề: Nghiên cứu, chế tạo trục vít me bi bằng công nghệ CAD/CAM/CNC
Tác giả: Phan, Văn Tiến
Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Yến
Từ khoá: Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ CAD
Công nghệ CAM
Công nghệ CNC
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2170
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.97.pdfToàn văn6,43 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,99 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback