Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2141
Title: Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trương, Đông Lộc
Keywords: Thị trường chứng khoán
Cổ phiếu
Vốn
Công ty
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 377 - 10/2009, Tr. 35-42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2141
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0319.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.