DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2133

Nhan đề: Ứng dụng điều khiển trượt mạng nơ ron để điều khiển cánh tay robot hai bậc tự do
Tác giả: Võ, Văn Phương
Người hướng dẫn: Nguyễn, Anh Duy
Từ khoá: Tự động hóa
Mạng nơ ron
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2133
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.100.pdfToàn văn1,13 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt381,34 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback