DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2132

Nhan đề: Ứng dụgn logic mờ trong ổn định điện áp máy phát điện đồng bộ
Tác giả: Võ, Thanh Sang
Người hướng dẫn: Phan, Văn Hiền
Từ khoá: Tự động hóa
Điện áp
Máy phát điện đồng bộ
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2132
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.96.pdfToàn văn962,01 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt291,12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback