Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2131
Title: Nghiên cứu xây dựng hàm điều khiển cho kháng bù ngang kiểu biến áp để giảm tổn thất công suất trên đường dây truyền tải
Authors: Võ, Tấn Tài
Advisor: Lê, Thành Bắc
Keywords: Tự động hóa
Kháng bù ngang
Đường dây truyền tải
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2131
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn văn1.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt389.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.