DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2129

Nhan đề: Ứng dụng phương pháp điều khiển mờ và thiết bị xử lý tín hiệu số Dspace 1104 trong điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập
Tác giả: Võ, Minh Huy
Người hướng dẫn: Đoàn, Quang Vinh
Từ khoá: Tự động hóa
Dspace 1104
Đông cơ điện một chiều
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2129
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.114.pdfToàn văn1,82 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt738,96 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback