DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2127

Nhan đề: Điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu
Tác giả: Trần, Ngọc Thìn
Người hướng dẫn: Võ, Như Tiến
Từ khoá: Tự động hóa
Động cơ đồng bộ
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2127
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.93.pdfToàn văn1,77 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt593,32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback