DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2126

Nhan đề: Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ thống điều chỉnh tốc độ điều chỉnh hai thông số động cơ điện một chiều kích từ độc lập
Tác giả: Trần, Ngọc Tuấn
Người hướng dẫn: Đoàn, Quang Vinh
Từ khoá: Tự động hóa
Điều khiển mờ
Động cơ điện một chiều
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2126
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.97.pdfToàn văn821,59 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt247,2 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback