Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2115
Title: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường THPT
Authors: Trương, Văn Thới
Advisor: Huỳnh, Công Pháp
Keywords: Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2115
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.71.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt258.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.