DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2114

Nhan đề: Nghiên cứu các giải thuật song song trên hệ thống xử lý đồ họa GPU đa lõi
Tác giả: Trương, Văn Hiệu
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thanh Bình
Từ khoá: Khoa học máy tính
Giải thuật song song
Đồ họa GPU đa lõi
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2114
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.93.pdfToàn văn817,85 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt268,76 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback