Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2098
Title: Nghiên cứu mô hình điện toán đám mây cài đặt - thử nghiệm - đánh giá
Authors: Trần, Nhật Vinh
Advisor: Lê, Văn Sơn
Keywords: Khoa học máy tính
Điện toán đám mây
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2098
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.124.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt165.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.