DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật điện tử >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2096

Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch
Tác giả: Vũ, Thế Duẩn
Người hướng dẫn: Nguyễn, Hữu Thanh
Từ khoá: Kỹ thuật điện tử
Tài nguyên vô tuyến
Wimax
Thuật toán lập lịch
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2096
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.119.pdfToàn văn1,35 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt417,92 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback