DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật điện tử >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2091

Nhan đề: Nâng cấp chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng 3G trên nền MPLS
Tác giả: Trương, Sơn Hòa
Người hướng dẫn: Lương, Hồng Khanh
Từ khoá: Kỹ thuật điện tử
Mạng 3G
Nền MPLS
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2091
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.144.pdfToàn văn6,11 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,81 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback