Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2087
Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình
Authors: Trương, Quốc Khanh
Advisor: Đặgn, Minh Nhật
Keywords: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Rượu gạo
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2087
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.127.pdfToàn văn10.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt213.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.