DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ nhiệt >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2081

Nhan đề: Nghiên cứu,chế tạo hệ thống sản xuất nước cất bằng năng lượng mặt trời
Tác giả: Võ, Phú Quốc
Người hướng dẫn: Phan, Quý Trà
Từ khoá: Công nghệ nhiệt
Năng lượng mặt trời
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2081
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.112.pdfToàn văn3,11 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt812,41 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback