Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2070
Title: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ đào tạo
Authors: Trương, Vũ Hà
Advisor: Nguyễn, Văn Yến
Keywords: Công nghệ chế tạo máy
Bàn thực hành PLC
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2070
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.108.pdfToàn văn3.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.