Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2045
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bằng các tác nhân Fe2+/H2O2, UV/H2O2 và Fe2+/UV/H2O2
Authors: Võ, Thị Thùy Dung
Advisor: Bùi, Xuân Vững
Keywords: Thuốc nhuộm Methyl blue
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2045
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.72.pdfToàn văn570.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt215.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.