Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2039
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây kè Bắc Bộ (Livistona Tonkinensis Magolon) và cây cọ xẻ (Livistona Chinensis (JACQ. R.BR>) thuộc họ cau của Việt Nam
Authors: Phan, Tất Hòa
Advisor: Trần, Văn Sung
Keywords: Cây kè Bắc bộ
Cây cọ xẻ
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2039
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.87.pdfToàn văn5.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt366.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.