DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2036

Nhan đề: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ Toluene của Zeolity có tỉ số Si/Al = 1,9 từ cao lanh A Lưới
Tác giả: Phạm, Thị Thanh Thảo
Người hướng dẫn: Tạ, Ngọc Đôn
Từ khoá: Cao lanh A Lưới
Toluene
Zeolity
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2036
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.68.pdfToàn văn2,11 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,43 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback