DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1986

Nhan đề: Nghiên cứu xác định hàm lượng một số PAHs trong nước và bùn đất ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Phương
Người hướng dẫn: Bùi, Xuân Vững
Từ khoá: Phương pháp sắc ký lỏng cao áp
PAHs
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1986
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.103.pdfToàn văn2,32 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt202,26 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback