Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1956
Title: Một số vấn đề về cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước
Authors: Tôn, Thanh Tâm
Keywords: Ngân hàng thương mại
Cổ phần hóa
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 6, Tr. 19-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1956
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0374.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.