DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Phương pháp Toán sơ cấp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1941

Nhan đề: Ứng dụng của cực trị vào việc giải các bài toán phổ thông
Tác giả: Võ, Văn Tùng
Người hướng dẫn: Lê, Hoàng Trí
Từ khoá: Toán cực trị
Giải bài toán
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1941
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.96.pdfToàn văn980,35 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt256,62 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback