Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1928
Title: Xử lý tài chính đối với quá trình chuyển đổi DNNN theo mô hình công ty mẹ - công ty con
Authors: Đỗ, Xuân Trường
Keywords: Tài chính
Doanh nghiệp nhà nước
Mô hình
Công ty mẹ
Công ty con
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 3, Tr. 31-32,49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1928
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0384.pdf877.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.