DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Phương pháp Toán sơ cấp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1927

Nhan đề: Độ đo xác suất và ứng dụng
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Minh
Người hướng dẫn: Cao, Văn Nuôi
Từ khoá: Độ đo xác suất
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1927
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.83.pdfToàn văn429,1 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt207,07 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback