Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1925
Title: Phương trình Diophante: lý thuyết và các phương pháp
Authors: Phạm, Thị Lương
Advisor: Nguyễn, Duy Thái Sơn
Keywords: Phương trình Diophante
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1925
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.85.pdfToàn văn670.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt255.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.