Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1673
Title: Hình tượng nhân vật trẻ em trong sáng tác của Thạch Lam, Nam Cao, Nguyên Hồng trước Cách mạng Tháng Tám 1945
Authors: Nguyễn, Thị Mộng Thơ
Advisor: Bùi, Thanh Truyền
Keywords: Nhân vật trẻ em
Văn học Việt Nam
Thạch lam
Nguyên Hồng
Nam Cao
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1673
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.96.pdfToàn văn614.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt202.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.