Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1582
Title: Tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh của các công ty kiểm toán độc lập
Authors: Đoàn, Xuân Tiên
Keywords: Tiêu chí
Đánh giá
Cạnh tranh
Công ty
Kiểm toán
Độc lập
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán. Số 2(43)-2007. Tr.35-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1582
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QT_0055.pdf833.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.