DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Quản trị kinh doanh : [65]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Đổi mới phong cách lãnh đạo quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam

 Cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân

 Hướng đi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiến trình hội nhập

 Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các công ty cổ phần từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Hải Phòng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback