DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1554

Nhan đề: Mô hình đọc hiểu theo đặc trưng loại thể với việc hình thành và bồi dưỡng kỹ năng đọc hiểu văn bản văn chương cho học sinh trung học phổ thông
Tác giả: Trần, Thị Hồng Thu
Từ khoá: Học sinh
Giáo dục
Đọc hiểu
Văn bản
Văn chương
Trung học
Đặc trưng
Loại thể
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 162-(kỳ 1-5/2007). Tr. 22-24, 42.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1554
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0191.pdf3,77 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback