Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1554
Title: Mô hình đọc hiểu theo đặc trưng loại thể với việc hình thành và bồi dưỡng kỹ năng đọc hiểu văn bản văn chương cho học sinh trung học phổ thông
Authors: Trần, Thị Hồng Thu
Keywords: Học sinh
Giáo dục
Đọc hiểu
Văn bản
Văn chương
Trung học
Đặc trưng
Loại thể
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 162-(kỳ 1-5/2007). Tr. 22-24, 42.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1554
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0191.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.