DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >

Báo cáo NCKH cấp Bộ : [218]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MathCAD trong giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật xây dựng

 Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ Vetiver (Vetiver zizanioides (Linn) Nash)

 Dạy - học văn học Việt Nam hiện đại ở trường trung học phổ thông một số tỉnh miền Trung: thực trạng và giải pháp

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback