Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3454
Title: Nghiên cứu nội dung, phương pháp bồi dưỡng, chuẩn hóa và nâng cấp chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp cho giáo viên tiếng Anh phổ thông ở Đà Nẵng và Quảng Nam
Authors: Phan, Văn Hòa
Keywords: Đào tạo giáo viên
Giáo viên tiếng Anh
Issue Date: 2000
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3454
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanHoa00.pdfMục lục373.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.