Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3450
Title: Tính toán nối đất an toàn cho các trạm phân phối điện theo tiêu chuẩn điện áp bước và điện áp tiếp xúc
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Nối đất an toàn
Trạm phân phối điện
Issue Date: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3450
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGuyenVanTien02.pdfMục lục266.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.