Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3461
Title: Tận dụng cặn dầu thô khu lọc hóa dầu Dung Quất vào sản xuất nhiệt năng công nghiệp
Authors: Trần, Văn Nam
Bùi, Văn Ga
Đặng, Văn Lợi
Trương, Thành Công
Hoàng, Dương Hùng
Keywords: Cặn dầu thô
Hóa dầu
Sản xuất nhiệt năng
Issue Date: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3461
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanNam02.pdfMục lục491.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.