DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Phương pháp Toán sơ cấp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1528

Nhan đề: Xây dựng các điều kiện tối ưu thông qua nón liên hợp
Tác giả: Nguyễn, Thị Mai Dung
Người hướng dẫn: Huỳnh, Thế Phùng
Từ khoá: Điều kiện tối ưu
Nón liên hợp
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1528
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.56.pdfToàn văn818,25 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt342,9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback