Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1527
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol bằng hệ xúc tác quang hóa đồng thể Fe2+/H2O2/UV
Authors: Nguyễn, Thị Minh Trang
Advisor: Bùi, Xuân Vững
Keywords: Nitrobenzene
2,4-dichlorophenol
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1527
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn văn11.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt862.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.