DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1523

Nhan đề: Điều chế Zeolit 4A từ cao lanh A Lưới và ứng dụng tách loại Ion chì, Cadimi trong nước
Tác giả: Nguyễn, Thị Lộc Uyên
Người hướng dẫn: Trần, Thượng Quảng
Từ khoá: Zeolit 4A
Cao lanh
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1523
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.74.pdfToàn văn938,98 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt381,74 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback